LUMA - historik

Seminarier och nätverk för lärarutbildare i matematik, LUMA

Det finns två traditioner bakom dagens LUMA-seminarier och nätverk. En från ett centraliserat styrsystem 1961-1976, då årliga konferenser anordnades av Skolöverstyrelsens Fortbildningsavdelning i Göteborg, som hade riksansvar för matematikämnet. Nämnaren började utges där 1974, alltsedan dess med starkt stöd av LUMA-nätverket. De årliga seminarierna var ett medvetet försök att närma grundutbildning och fortbildning till varandra. Fortbildningsorganisationen var på den tiden omfattande med fortbildningskonsulenter i matematik i nästan varje län.

Den nuvarande serien av seminarier inleddes 1982, då Matematikavdelningen vid Göteborgs universitet inbjöd efter uppehållet 1977-1981. Syftet var att utbyta erfarenheter och idéer om matematikutbildning nationellt och internationellt, att bilda en intressegrupp och ett nätverk för att stödja och diskutera forskning och utvecklingsarbete kring matematikutbildning och lärarutbildning i Sverige. Stödet från landets matematiklärarutbildare blev omedelbart och har sedan dess vuxit undan för undan. Seminarierna har arrangerats vid olika högskolor och universitet (1982-2007). Representanter för ämnesteori, -didaktik och -metodik i matematik möts varje år i slutet av september. Aktuella reformer, forskning och utvecklingsarbete, högskolors specialiteter och traditioner ger seminarierna intressanta profiler.

LUMA-nätverket har blivit betydelsefullt genom att engagera medlemmar från olika traditioner att i samförstånd stödja utveckling av realistisk matematikundervisning utifrån erfarenheter av ”den nya matematiken” på 60- och 70-talet och ”haveriet” på 80-talet. Det har inneburit hög beredskap för förändring och insatser, t ex i samband med lärarutbildningsreformer, kursplanearbete, krisrapporter och utredningar, där den största var Matematikdelegationen 2003-2004. Det har även gällt internationellt samarbete och forskning t ex bildandet av Svensk Förening för MatematikDidaktisk forskning, SMDF. Nätverket tog också 1992 på sig ansvar att via ett Biennalråd, söka säkra biennalernas framtid, som 1994 ledde till Sveriges matematiklärarförening SMaL och en obruten följd av Matematikbiennaler vartannat år sedan 1980. Varje lärarutbildning har speciella kontaktpersoner (länk), som bl a kommunicerar med NCM och Nämnaren kring aktuella frågor.

2007-1982

 • 2007 Växjö
 • 2006 Stockholm
 • 2006 Karlstad
 • 2004 Göteborg (NCM)
 • 2003 Luleå
 • 2002 Malmö
 • 2001 Borås
 • 2000 Eskilstuna
 • 1999 Norrköping
 • 1998 Göteborg
 • 1997 Uppsala
 • 1996 Gävle
 • 1995 Jönköping
 • 1994 Kristianstad
 • 1993 Härnösand
 • 1992 Karlstad i Sunne
 • 1991 Jönköping i Sund
 • 1990 Falun i Tällberg
 • 1989 Kalmar i Borgholm
 • 1988 Umeå
 • 1987 Växjö
 • 1986 Malmö i Helsingör
 • 1985 Stockholm/Uppsala i Sigtuna
 • 1984 Linköping
 • 1983 Luleå
 • 1982 Göteborg i Särö