LUMA-NT 2019

Image

Välkommen till Mittuniversitetet och Sundsvall för 2019 års LUMA-NT!

I år har vi utökat LUMA-konferensen till att även rikta sig mot lärarutbildare inom naturvetenskap och teknik. En efterfrågad och saknad mötesplats.

Årets huvudtema är STEM, dvs. ämnesövergripande och ämnesintegrerande perspektiv kring matematik, naturvetenskap och teknik. Under konferensen kommer olika aspekter av undervisning och lärande inom matematik, naturvetenskap och teknik belysas och diskuteras, både vid gemensamma sessioner och i de två parallella spåren:

  1. Matematikdidaktik och
  2. Naturvetenskaps- och teknikdidaktik.
  • Konferensen inleds med registrering och lunch onsdagen den 2 oktober och avslutas med grab-and-go-lunch fredagen den 4 oktober.
  • Konferensavgift: 2500 kr
  • Anmälan sker senast 31 augusti.

På hemsidan hittar du även all information du behöver om konferensen.

Välkommen!