Välkommen till LUMA 2016 vid Högskolan i Dalarna

LUMA 2016 arrangeras av Högskolan i Dalarna 28-30 september
Matematiklärarutbildning i teori och praktik – samverkan i VFU

LUMA 2016 har tema VFU i matematiklärarutbildningen. Konferensen blir ett tillfälle för alla att samtala om matematikdidaktik i lärarutbildningen. Därför önskar vi att varje deltagande lärosäte bjuder med två verksamhetsförlagda/lokala lärarutbildare (VFU-handledare) till konferensen.
Ett centralt tema som kommer att löpa genom konferensen är organisation, genomförande och examination av VFU (samverkan och vetenskaplighet).

Sedvanligt kommer några avhandlingar från det gångna året att presenteras. Vi kommer också att få lyssna till bland andra Iben Christiansen och Lisa Österling från Stockholms Universitet. Bägge med spännande insikter om lärares eget lärande i relation till skolverksamheten.
Konferensen inleds med fika och registrering onsdagen 28:e september kl. 9.30-10.30 och avslutas med lunch fredagen den 30:e september kl. 12.00-13.00.
Hör gärna av dig om det finns särskilda önskemål om arbetsformer och frågeställningar som du vill diskutera.

Anmälan sker på Högskolan Dalarnas webbsida.

Prenumerera på innehåll