LUMA - historik

Seminarier och nätverk för lärarutbildare i matematik, LUMA

Det finns två traditioner bakom dagens LUMA-seminarier och nätverk. En från ett centraliserat styrsystem 1961-1976, då årliga konferenser anordnades av Skolöverstyrelsens Fortbildningsavdelning i Göteborg, som hade riksansvar för matematikämnet. Nämnaren började utges där 1974, alltsedan dess med starkt stöd av LUMA-nätverket.

De årliga seminarierna var ett medvetet försök att närma grundutbildning och fortbildning till varandra. Fortbildningsorganisationen var på den tiden omfattande med fortbildningskonsulenter i matematik i nästan varje län. Den nuvarande serien av seminarier inleddes 1982, då Matematikavdelningen vid Göteborgs universitet inbjöd efter uppehållet 1977-1981. Syftet var att utbyta erfarenheter och idéer om matematikutbildning nationellt och internationellt, att bilda en intressegrupp och ett nätverk för att stödja och diskutera forskning och utvecklingsarbete kring matematikutbildning och lärarutbildning i Sverige.

Stödet från landets matematiklärarutbildare blev omedelbart och har sedan dess vuxit undan för undan. Seminarierna har arrangerats vid olika högskolor och universitet (1982-2007). Representanter för ämnesteori, -didaktik och -metodik i matematik möts varje år i slutet av september. Aktuella reformer, forskning och utvecklingsarbete, högskolors specialiteter och traditioner ger seminarierna intressanta profiler.

LUMA-nätverket har blivit betydelsefullt genom att engagera medlemmar från olika traditioner att i samförstånd stödja utveckling av realistisk matematikundervisning utifrån erfarenheter av ”den nya matematiken” på 60- och 70-talet och ”haveriet” på 80-talet. Det har inneburit hög beredskap för förändring och insatser, t ex i samband med lärarutbildningsreformer, kursplanearbete, krisrapporter och utredningar, där den största var Matematikdelegationen 2003-2004. Det har även gällt internationellt samarbete och forskning t ex bildandet av Svensk Förening för MatematikDidaktisk forskning, SMDF.

Nätverket tog också 1992 på sig ansvar att via ett Biennalråd, söka säkra biennalernas framtid, som 1994 ledde till Sveriges matematiklärarförening SMaL och en obruten följd av Matematikbiennaler vartannat år sedan 1980. Varje lärarutbildning har speciella kontaktpersoner (länk), som bl a kommunicerar med NCM och Nämnaren kring aktuella frågor.

2007-1982

2007 Växjö
2006 Stockholm
2006 Karlstad
2004 Göteborg (NCM)
2003 Luleå
2002 Malmö
2001 Borås
2000 Eskilstuna
1999 Norrköping
1998 Göteborg
1997 Uppsala
1996 Gävle
1995 Jönköping
1994 Kristianstad
1993 Härnösand
1992 Karlstad i Sunne
1991 Jönköping i Sund
1990 Falun i Tällberg
1989 Kalmar i Borgholm
1988 Umeå
1987 Växjö
1986 Malmö i Helsingör
1985 Stockholm/Uppsala i Sigtuna
1984 Linköping
1983 Luleå
1982 Göteborg i Särö