LUMA 2012

2012 års LUMA arrangerades den 26-28 september av Örebro universitet. Temat var Nationella och internationella perspektiv på verksamhetsförlagd utbildning och fortbildning av matematiklärare.

Här finns ett program att ladda ned. Presentationer från 2012 års LUMA finns att ladda ned här.