LUMA 2009

Onsdag 23 september

11.00 -13.00 Registrering till konferensen

12.00-13.00 Lunch

Dagens tema: En matematiklärares kunnande

13.00 – 13.30 Välkommen

13.30 – 14.30 Professor Inger Eriksson Bergen University (Vad bör en matematiklärare kunna – ett didaktiskt perspektiv)

14.30 – 15.00 Fikapaus

15.00 – 16.00 Universitetslektor Gerd Brandell (Vad bör en matematiklärare kunna?)

16.00 – 17.00 Universitetslektor Madeleine Löwing (Vad bör en matematiklärare kunna?)

18.00 Middag på Blåmesen

Torsdag 24 september

Dagens tema: Lärarutbildning – ett möte mellan två arenor

8.30 – 9.30 Diskussion i grupper utifrån gårdagens tema

9.30 – 10.00 Fika paus

10.00 – 12.00 Aktuell forskning från avhandlingar (Sverker Lundin m.fl)

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 15.00 Professor Christer Bergsten (Forsknings- och erfarenhetsgrundad kunskap i lärarutbildningen) 15.00 – 15.30 Fika paus

15.30-16.30 Matteljén (Smartboard i matematikklassrummet?)

18.30 Hemlig aktivitet och gemensam middag i Linköping

Fredag 25 september

Dagens Tema: Examinationsformer i lärarutbildningen

8.30 – 9.00 LUMA och Nämnaren. Karin Wallby från Nämnaren/NCM.

9.00 - 10.00 Information från NCM och utdelning av Göran Emanuelssonstipendiet till bästa examensarbeten lärarutbildningen i matematik. Ola Helenius, NCM

10.00 - 10.30 Fikapaus

10.30 – 12.15 Examinationsformer i matematik-didaktik. Eva-Stina Källgården inleder med exempel. Diskussion i grupper

12.15 – 12.30 Avslutning och överlämning till kommande lärosäte att anordna LUMA 2010.