LUMA 2022

LUMA 2022

Årets konferens sker den 21 - 23 september i Umeå.

Arbetet sker kring fyra teman: problemlösning, VFU, programmering och (inte helt oväntat) distansundervisning. För varje tema ska vi ha två kortare föreläsningar, en forskningsinriktad och en erfarenhetsbaserad, följt av arbete i mindre grupper med gott om tid för diskussion och erfarenhetsutbyte.

Fokus detta år är matematik, men flera av våra teman kan förstås också vara intressanta för lärarutbildare inom närliggande ämnen.

Anmälan öppnar i slutet av maj 2022.