LUMA 2014

LUMA 2014 arrangerades av Stockholms universitet 24-26 september.

Årets LUMA-program har sin grund i utvärderingar och önskemål från tidigare år. Det har framkommit önskemål om mer tid för samtal, samtidigt som det har funnits önskemål om att prata om vetenskapligheten i lärarutbildningen. Forskare kommer att presentera sina forskningsresultat för att vi ska få diskutera hur dessa resultat kan förbättra, berika, fördjupa eller bredda lärarutbildningen. Med några få undantag kommer seminarierna att vara uppbyggda på samma sätt. Halva tiden som föreläsarna har fått till sitt förfogande ska de föreläsa och halva tiden ska användas för samtal. Det kommer också att ges tid för samtal där vi får möjlighet att utbyta erfarenheter och åsikter i olika frågor.

Här finns ett program.

Konferensen kommer att hållas vid institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik på Stockholms universitet (Frescati), Arrhenius hus E. Information om LUMA på institutionens hemsida.

Deltagaravgiften är 2500 kr/person (exkl moms) och inkluderar alla punkter i programmet. Anmälan är bindande och görs på https://sunet.artologik.net/su/Survey/2123/sv senast den 17 augusti. Boende bokas och betalas separat, se mer information om konferensen och boendeförslag här.