Göran Emanuelsson-stipendiet 2022

I år är vi glada att meddela två vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet.

Nina Spångberg

för sitt examensarbete

Lärares frågor i matematikundervisningen – Om möjligheter till utforskande samtal

Juryns motivering

Examensarbetet är en högst relevant observationsstudie av kommunikation i klassrummet och interaktion mellan lärare och elev. Det tar fasta på kommunikationens och de matematiska resonemangens betydelse för elevers matematiklärande som ju betonas i aktuell forskning och lärarutbildning. Examensarbetet är välskrivet, med tydligt redovisad analys och viktiga resultat. Det visar bland annat på elevernas möjligheter att kommunicera och resonera matematiskt med utgångspunkt i lärares frågor.

Emilia Lennartsson

för sitt examensarbete

Eye-tracking och matematik – En eye-tracking-undersökning om användandet av prioriteringsreglerna

Examensarbetet använder sig av en innovativ och ovanlig metod för studier av elevers matematiklärande. Genom att undersöka hur blicken fästs bidrar studien med kunskap om hur eleverna hanterar prioriteringsregler vid uträkningar. Även om tekniken bjuder på utmaningar har bidraget intressanta didaktiska implikationer för matematiklärare och väcker nya matematikdidaktiska frågor.