LUMA 2010

2010 års LUMA arrangerades av Högskolan Kristianstad 22/9 till 24/9. Program finns i denna pdf

Se presentationer från LUMA 2010:

Ola Helenius, Matematiken och den nya lärarutbildningen ( pdf, 6 MB).

Ingemar Holgersson, Lust till öppna uppgifter - erfarenheter från ett forskningsprojekt, ( pdf, 0.1 MB).

Anette Jahnke, Nya kursplaner i grundskola och gymnasieskola och förskolans uppdaterade läroplan, ( pdf, 2.8MB).

Ola Helenius, Kursplaner och matematikundervisning - Preliminära resultat från ett forskningsprojekt i samarbete med Skolinspektionen, ( pdf, 3.1 MB).