LUMA 2008

2008 års LUMA: På Gång

LUMA är ett nätverk av lärarutbildare i matematik. Varje år, oftast i september, hålls en LUMA-konferens.
2008 års LUMA med temat På gång arrangerades av högskolan i Jönköping och högskolan i Skövde 24 - 26 september 2008.
De presentationer från konferensen som hittills kommit in kan laddas ned via länkarna i programmet nedan.


Onsdag, 24 september
13.00-13.30 Inledning: Sverker Johansson, vice VD för HLK.
13.30-14.30 Matematiken i lärarutbildningen - möjligheter och begränsningar (93Kb), Lisen Häggblom Åbo Akademi, Finland.
15.00-16.00 Paneldebatt om lärarutbildningen idag och imorgon.
16.00-17.00 Gruppdiskussioner utifrån eftermiddagens program.

Torsdag, 25 september
09.00-10.00 Matematik i ett interkulturellt perspektiv, Maaike Hajer, University of Applied Sciences, Utrecht, Nederländerna. Föreläsningen är på svenska.
10.00-11.00 Kaffe med gruppdiskussion om hur respektive lärosäte tar upp interkulturella frågor i lärarutbildningen.
11.00-12.00 Erfarenheter från Learning Study, Ulla Runesson, Göteborgs universitet/Högskolan i Skövde och Bengt Drath, Högskolan i Skövde.
13.00-15.00 Presentation av aktuell forskning:
Eva Risbeck Kerstin Pettersson (97Kb) Johan Häggström (89Kb)


15.30-16.30 Aktuella frågor. NCM presenterar Göran Emanuelsson-stipendiat.
Mikaela Thorén Olof Kristmansson, Daniel Bokne (109Kb)
16.30-17.00 Anslagstavlan. Ordet fritt för deltagare att lyfta frågor i plenum eller informera.

Fredag 26 september

09.00-10.00 Taluppfattning - presentation av nytt material (3.9Mb), Görel Sterner, NCM. (Elevbilder borttagna ur presentationen.)
10.30-11.30 Nationella prov. Information om kommande prov i år 3 samt om förändringar övriga nationella prov, PRIM-gruppen.
11.30-12.00 Avslutning och överlämning till kommande lärosäte att anordna LUMA 2009.