LUMA-NT 2021

Välkommen till Umeå Universitet för 2021 års LUMA-NT!

På grund av den pågående pandemin har LUMA 2020 flyttats fram till september 2021.

Vi återkommer med mer information.

Organisationskommittén