LUMA 2024

Matematikämnets roll i lärarutbildningen

Konferensen för Lärarutbildare i Matematik kommer att äga rum i Uppsala 18-20 september 2024.

Anmälan

Uppsala universitet publicerar mer information om konferensen på sin site https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/8868193.

Plats

Uppsala universitet (campus Blåsenhus).

Kontaktperson

Olov Viirman
olov.viirman@edu.uu.se